Хидроизолация на покрив е от съществено значение за предпазване на сградата от влага, течове и други проблеми. Тя осигурява защита на структурата, подобрява енергийната ефективност и удължава живота на покрива.

Хората се нуждаят от хидроизолация на покрив по няколко причини:

1. Предпазване от влага и течове: Хидроизолация на покрив предотвратява проникването на вода и влага в сградата. Това предпазва от евентуални течове и водни повреди, които могат да доведат до наводнения, разрушения на стени и тавани, и влошаване на качеството на живот вътре в сградата.

2. Предотвратяване на плесен и гъбички: Влагата, която прониква през покрива, може да доведе до образуването на плесен и гъбички вътре в сградата. Това не само е неприятно за живеене, но и може да предизвика проблеми със здравето, като алергии и дихателни заболявания. Хидроизолацията помага да се предотврати този проблем.

3. Подобряване на енергийната ефективност: Правилно изпълнена хидроизолация на покрива помага да се подобри енергийната ефективност на сградата. Това включва запазване на топлата или студената въздух вътре в сградата и намаляване на загубата на енергия през покрива. Това може да доведе до намалени разходи за отопление и охлаждане.

4. Предпазване на структурата на сградата: Влагата, която прониква през покрива, може да нанесе щети на структурата на сградата, като дървени конструкции, метални елементи или бетонни основи. Тази влага може да доведе до корозия, разрушаване на материалите и намаляване на стабилността на сградата. Хидроизолацията на покрива предпазва от тези проблеми и осигурява дълготрайна защита на структурата на сградата.

5. Удължаване на живота на покрива: Правилно изпълнена хидроизолация помага да се удължи животът на покрива. Като предпазва от влага, хидроизолацията помага да се предотвратят деградацията на материалите, разрушенията и преждевременното износване на покривната система. Това води до по-малки разходи за поддръжка и ремонт, както и по-дълъг период на ефективно използване на покрива.

ВАРИАНТ I: 20.50 лв. м²

Почистване на покривна площ

Грундиране на покривната площ с битумен хидроизолационен грунд

Газопламъчно залепване на един пласт Битумен хидроизолационен воалит без посипка 3.0 мм/кг м² (Изола Петров или Руски)

Газопламъчно залепване на един пласт битумен хидроизолационен воалит с посипка 4.5 мм/ кг. м² (Изола Петров или Руски)

ВАРИАНТ II: 28.50 лв м²

Почистване на покривна площ

Грундиране на покривната площ с битумен хидроизолационен грунд

Газопламъчно залепване на един пласт битумен хидроизолационен воалит без посипка 4мм/кг. м² (Нова Глас)

Газопламъчно залепване на един пласт битумен хидроизолационен воалит с посипка 4.5 мм/кг. м² (Нова Глас)

Част от нашите обекти:

Scroll to Top