Tенекеджийски услуги, включително монтажът на улуци и водосточни тръби, в техни различни варианти, са от съществено значение за предотвратяване на влагови увреждания, отводняване на вода, защита от повреди и разрушения и поддържане на дълготрайността на покривната система.

Хората се нуждаят от тенекеджийски услуги, като монтаж на улуци и водосточни тръби, включително и Американски безшевни улуци, по няколко причини:

1. Отводняване на вода: Tенекеджийски услуги улуците и водосточните тръби играят важна роля в отводняването на вода от покрива на сградата. Те събират и отвеждат водата далеч от сградата, предотвратявайки натрупването на влага и потенциалните водни щети. Монтажът на правилно функциониращи улуци и водосточни тръби осигурява ефективно отводняване и предпазва сградата от нежелани последици като протичане на вода и повреди на строителните материали.

2. Предотвратяване на влага и влагови увреждания: Лошо поддържани или неправилно монтирани улуци и водосточни тръби могат да допуснат влага в стени и фундаменти на сградата. Това може да доведе до поява на плесен, гниене на дървени конструкции и повреди на строителните материали. Монтажът на качествени улуци и водосточни тръби осигурява правилно отвеждане на водата и предотвратява влагови увреждания.

3. Поддържане на външния вид и естетиката: Улуците и водосточните тръби също имат значително въздействие върху външния вид и естетиката на сградата. Качествените улуци и водосточни тръби не само изпълняват функционалната си роля, но и придават завършен и естетичен вид на покривната система. Това може да подобри общото визуално впечатление на сградата и да добави стойност към нейната външна атрактивност.

4. Защита от повреди и разрушения: Правилно монтираните улуци и водосточни тръби осигуряват защита от повреди и разрушения, причинени от небллагоприятни атмосферни условия. Те предотвратяват проникването на вода в строителните материали и структурите на сградата, което може да доведе до корозия, разрушаване на материалите, образуване на трещини и други повреди. Монтажът на улуци и водосточни тръби с правилна функционалност и здравина предпазва сградата от неблагоприятни въздействия като силни дъждове, сняг, талази и ветрове.

5. Поддържане на дълготрайността на покривната система: Качествените улуци и водосточни тръби са важна част от покривната система на сградата. Правилният монтаж и поддръжка на тези елементи осигуряват дълготрайността и стабилността на покрива. Те предпазват от натрупване на вода и влага, които могат да причинят деградация на покривните материали и системата като цяло. Редовният ремонт и поддръжка на улуци и водосточни тръби гарантират оптималното функциониране и продължителността на покривната система.

ВАРИАНТ I: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция – с основни греди (10/12см) и ребра (8/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Младост)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Младост)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

ВАРИАНТ II: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция с основни греди (14/14см) и ребра (10/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Брамак)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Брамак Класик)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

Част от нашите обекти:

Scroll to Top