Ремонт на покрив с керeмиди предоставя няколко ползи, включително защита от вода, подобряване на изолацията, подобряване на външния вид и удължаване на живота на покрива. Той осигурява сигурност, комфорт и дълготрайност на сградата и предпазва от потенциални проблеми като течове, влага, повреди и вредители.

Хората се нуждаят от ремонт на покрив с керeмиди по няколко причини:

1. Подмяна на повредени керемиди: Ремонт на покрив с керeмиди включва замяна на повредените или счупени керемиди, което предпазва от проникването на вода и подобрява защитата на сградата. С времето и експлоатацията керемидите на покрива могат да се повредят поради влиянието на атмосферните условия, термични разширения, механични удари или други фактори.

2. Поправка на течове и водни повреди: Ако покривът с керемиди има течове или пропуски, ремонтът се налага да се извърши, за да се отстрани проблемът. Поправката на течовете осигурява защита на сградата от влага и предотвратява по-сериозни водни повреди вътре в сградата.

3. Подобряване на изолацията: Ремонтът на покрива с керемиди предоставя възможност за подобряване на изолацията на сградата. При замяна на старите керемиди могат да се внедрят допълнителни материали за изолация, които ще подобрят топлоизолацията и енергийната ефективност на сградата. Това може да доведе до намаляване на разходите за отопление и охлаждане.

4. Подобряване на външния вид: Ремонтът на покрива с керемиди предоставя възможност за подобряване на външния вид на сградата. Изборът на нови керемиди, които са съобразени със стила на сградата или с предпочитанията на собствениците, може да промени и подобри визуалното възприятие на покрива и на цялата сграда.

5. Извършване на необходими ремонти: Ремонтът с керемиди дава възможност за извършване на допълнителни ремонтни дейности върху покрива. Това може да включва поправка на структурни елементи, подмяна на стари и износени материали, подобряване на вентилацията или добавяне на допълнителни изолационни материали.

6. Предотвратяване на влагови проблеми и повреди вътре в сградата: Ремонтът на покрива с керемиди играе важна роля в предотвратяването на влагови проблеми и повреди вътре в сградата. Керемидите се поставят така, че да предпазват от проникването на вода и да осигурят надеждна хидроизолация. Това предотвратява наводненията, влажността и повредите в интериора на сградата, като запазва стени, тавани, подове и други вътрешни конструкции в добро състояние.

7. Защита от вредители и външни влияния: Керемидите, когато са правилно инсталирани, предоставят защита на покрива от вредители и външни влияния. Те предпазват от птици, насекоми и други животни, които могат да нанесат щети на покривната система. Освен това, керемидите също така осигуряват защита от ултравиолетови лъчи, екстремни температури и други атмосферни условия, които могат да доведат до деградация на материалите.

ВАРИАНТ I: 28.50 лв. м²

Откриване на стар покрив (керемиди, капаци, летви, мушама и почистване)

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Младост)

Монтаж на двойна летвена скара (4/3см)

Редене на стари керемиди и капаци

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

ВАРИАНТ II: 80 лв. м²

Откриване на стар покрив (керемиди, капаци, летви, мушама и почистване)

Полагане па паропропусклива покривна мембрана (Брамак)

Монтаж на двойна летвена скара (4/3)

Качване и редене на новите керемиди и капаци (Брамак Класик)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

Част от нашите обекти:

Scroll to Top