Редовното измазване на комини е важно за поддържане на безопасността, ефективността и дълготрайността на отоплителната система. То предотвратява проблеми и нежелани последици, осигурява съответствие с правилата и нормативите, и поддържа гаранциите на отоплителните уреди или системи.

Хората се нуждаят от измазване на комини по няколко причини:

1. Поддържане на безопасността: Измазване на комини е важно за поддържането на безопасността в сградата. През времето комините могат да се натрупат със саж, котлен камък или други отлагания, които могат да доведат до намаляване на пропускливостта или дори до запушване на комината. Това може да причини проблеми като задимяване на помещенията, отравяне с вредни газове или дори пожар. Измазването на комините премахва тези отлагания и гарантира правилната работа на коминната система.

2. Подобряване на ефективността: Измазването на комини може да помогне за подобряване на ефективността на отоплителната система. Когато комината е чиста и без пречки, отоплителните уреди могат да функционират по-ефективно, като по-добре използват горивото и генерират повече топлина. Това не само спомага за икономия на енергия, но и осигурява по-добър комфорт в помещенията.

3. Поддържане на дълготрайността на комините: Измазването на комини играе важна роля за поддържането на тяхната дълготрайност. Отлаганията и натрупванията в комината могат да предизвикат корозия на материалите, както и разрушаване на вътрешните стени и повърхности на комината. Редовното измазване премахва тези вредни елементи и предпазва комината от повреди и деградация.

4. Законосъобразност и осигуряване на гаранции: В някои случаи измазването на комини е задължително съгласно местните нормативни изисквания или като условие за гаранция на отоплителни уреди или системи. Това може да включва периодично проверка и почистване на комината от сертифицирани специалисти. Изпълнението на редовни измазвания на комините осигурява съответствие с правилата и нормативите, което може да предотврати проблеми с регулаторните органи и да запази валидността на гаранциите на отоплителните уреди или системи.

5. Предотвратяване на нежелани последици: Редовното измазване на комините помага да се предотвратят нежелани последици и проблеми в бъдеще. Това включва намаляване на риска от пожар, проблеми с качеството на въздуха, запушване на комината или повреди на отоплителните уреди. Измазването на комините играе важна роля в предпазването на сградата и жителите от потенциални опасности и проблеми.

ВАРИАНТ I: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция – с основни греди (10/12см) и ребра (8/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Младост)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Младост)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

ВАРИАНТ II: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция с основни греди (14/14см) и ребра (10/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Брамак)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Брамак Класик)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

Част от нашите обекти:

Scroll to Top