Изграждане на нов покрив осигурява защита, комфорт и стойност за собствениците на сгради, които искат да гарантират надеждност и дълготрайност на покрива.

Хората се нуждаят от изграждане на нов покрив по няколко причини:

1. Замена на стар покрив: Старите покриви с течове, повреди или влошено състояние изискват замяна. Изграждане на нов покрив осигурява по-добра защита от влиянието на външната среда, като предпазва дома от вода, сняг, вятър и други атмосферни условия.

2. Подобряване на енергийната ефективност: Новите покриви могат да бъдат проектирани и изградени с материали и технологии, които подобряват енергийната ефективност на сградата. Това може да води до по-добра топлоизолация, намалени разходи за отопление и охлаждане и по-добро съхранение на енергията.

3. Предпазване на имуществото: Изграждането на нов покрив предпазва имуществото в сградата, включително мебели, електроника и други стоки, от водни повреди и влага. Това може да намали риска от влошаване на качеството на живот и смущения в ежедневието.

4. Повишаване на стойността на имота: Добре изграден и поддържан нов покрив може да повиши стойността на имота. Потенциалните купувачи или наематели ценят надеждността на покрива и са склонни да плащат повече за имот с нов и качествен покрив.

5. Естетически аспекти: Новият покрив може да подобри външния вид на сградата и да придаде по-съвременен или подходящ за определен стил външен вид. Това може да бъде важно за подчертаване на красотата и хармонията на дома или бизнес сградата.

ВАРИАНТ I: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция – с основни греди (10/12см) и ребра (8/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Младост)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Младост)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

ВАРИАНТ II: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция с основни греди (14/14см) и ребра (10/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Брамак)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Брамак Класик)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

Част от нашите обекти:

Scroll to Top