Независимо от причината, вътрешните и външни ремонти са важни за поддържането, подобряването и адаптирането на сградата или дома. Те осигуряват комфорт, функционалност, естетика и безопасност на пространството, като същевременно повишават неговата стойност и привлекателност за собствениците или потребителите.

Хората се нуждаят от вътрешни или външни ремонти на своите сгради и домове по няколко причини:

1. Подобряване на функционалността: Вътрешни или външни ремонти могат да подобрят функционалността на сградата или дома, като се осигурява по-ефективно използване на пространството, подобрение на електрическите или водопроводните системи, реставрация на повредени стени, подови настилки и други. Това помага на хората да живеят или работят в по-удобна и функционална среда.

2. Подобряване на визуалния аспект: Ремонтите могат да променят визуалния аспект на сградата или дома. Те включват обновяване на вътрешните и външните повърхности, боядисване на стени и фасади, подмяна на облицовки и настилки, добавяне на декоративни елементи и др. Това може да промени атмосферата и стилът на пространството, придавайки му по-съвременен, стилен или привлекателен вид.

3. Подобряване на енергийната ефективност: Ремонтите могат да включват и подобрение на енергийната ефективност на сградата или дома. Това включва изолация на стени и покрив, подмяна на прозорци и врати с по-ефективни модели, инсталиране на енергоспестяващи осветителни тела и системи за отопление и охлаждане. Тези подобрения намаляват разходите за енергия и създават по-удобна и екологично осъзната среда за живеене.

4. Поддръжка и възстановяване: Ремонтите са необходими за поддръжка и възстановяване на сградата или дома. Течове, повредени строителни материали, износени инсталации и други проблеми изискват ремонтни дейности, за да се запази интегритетът и функционалността на сградата. Редовната поддръжка и навременните ремонти помагат да се предотвратят по-сериозни проблеми и щети в бъдеще.

5. Повишаване на стойността на имота: Ремонтите могат да повишат стойността на имота. Актуализацията и подобрението на сградата или дома, както визуално, така и функционално, могат да привлекат потенциални купувачи или наематели, които са готови да платят по-висока цена за обекта. Ремонтите се смятат за инвестиция, която може да се възвърне в бъдеще при продажбата или отдаването под наем на имота.

6. Подобряване на безопасността и сигурността: Ремонтите могат да повишат безопасността и сигурността на сградата или дома. Те включват подмяна на стари и повредени елементи, като например електрически системи, водопроводни тръби, покривни материали и др. Редовната проверка и ремонт на такива елементи предотвратяват риска от аварии, пожари или други неприятности, които могат да застрашат живота и имуществото на хората.

7. Актуализация на функционални изисквания: Ремонтите могат да бъдат необходими за съответствие със съвременните функционални изисквания. Например, промените в законодателството или променените нужди на семейството или бизнеса могат да изискват адаптации в сградата или дома. Ремонтите са начин за приспособяване на пространството към новите изисквания и тенденции.

ВАРИАНТ I: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция – с основни греди (10/12см) и ребра (8/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Младост)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Младост)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

ВАРИАНТ II: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция с основни греди (14/14см) и ребра (10/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Брамак)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Брамак Класик)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

Част от нашите обекти:

Scroll to Top