Основните причини, поради които хората се нуждаят от алпинистки услуги в строителството. Те предлагат гъвкавост, достъпност до труднодостъпни места, безопасност и възможност за изпълнение на различни задачи на височина.

Хората се нуждаят от алпинистки услуги в строителството поради няколко причини:

1. Достъп до труднодостъпни места: Алпинистки услуги позволяват достъп до труднодостъпни места на сгради или конструкции, които не могат да бъдат достигнати с традиционни средства като скелета или стълби. Това включва високи фасади, трудни за достигане покриви, кули, мостове и други.

2. Извършване на различни задачи: Алпинистките могат да извършват различни задачи в строителството, като например монтаж на рекламни щендери, почистване на фасади, ремонт на покриви, монтаж на сигнализационни системи, поддръжка на външни съоръжения и други. Техните специфични умения и обучение им позволяват да работят на височина със задълбочено внимание към безопасността.

3. Икономия на време и разходи: Използването на алпинистки услуги може да доведе до икономия на време и разходи в строителството. Вместо да се изграждат скеле или да се ползват други трудни и скъпи методи за достъп, алпинистите могат да достигнат и извършат задачите по-бързо и ефективно. Това може да намали разходите за наем на оборудване и работна сила.

4. Гъвкавост и приспособяемост: Алпинистките услуги са гъвкави и могат да бъдат адаптирани според нуждите на проекта. Те могат да се извършват в различни условия и околности, като се вземат предвид спецификите на работата и безопасността на работниците.

5. Безопасност и квалификация: Алпинистките услуги изискват висока степен на квалификация и обучение. Работниците трябва да притежават специфични умения за работа на височина и да се съобразяват със строги стандартизации, за да избегнат рисковете и осигурят безопасността си и на околните. Те трябва да бъдат обучени в използването на специализирано оборудване, като страхове, колани и карабинери, както и в правилните техники за катерене и прикрепване към различни повърхности.

6. Предотвратяване на нарушения и забавяния: Използването на алпинистки услуги в строителството може да помогне за предотвратяване на нарушения и забавяния на проектите. Тъй като алпинистите могат да достъпват труднодостъпни места и извършват задачи на височина, това позволява да се изпълнят нужните дейности без да се прекъсва работата по целия обект или да се налага изместване на други съоръжения.

7. Подобряване на естетиката и функционалността: Алпинистките услуги могат да допринесат за подобряването на естетиката и функционалността на сградите и конструкциите. Те могат да извършват почистване и поддръжка на фасади, прозорци, покриви и други елементи, което води до по-добра визуална външност и оптимална работа на сградата.

8. Работа в специфични условия: В някои случаи, като например високи или наклонени покриви, алпинистките услуги могат да бъдат единствената възможност за извършване на ремонтни или поддръжни дейности. Те могат да се адаптират към специфичните условия на проекта и да предложат решения, които са недостижими с традиционни методи.

ВАРИАНТ I: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция – с основни греди (10/12см) и ребра (8/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Младост)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Младост)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

ВАРИАНТ II: ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цялостен демонтаж на стар покрив

Изграждане на покривна конструкция с основни греди (14/14см) и ребра (10/10см)

Монтаж на дъсчена ламперия

Полагане на паропропусклива покривна мембрана (Брамак)

Монтаж на двойна дървена скара (4/3см)

Качване и редене на нови керемиди и капаци (Брамак Класик)

Измазване на капаци с вароциментов разтвор

Част от нашите обекти:

Scroll to Top